top of page

The Art of Light on Stage

מפגש לדיון באמנות האור והמופע

עיצוב גרפי של גלויה דיגיטלית לפרסום מפגש בנושא האור והמופע, סביב ספרו החדש של ירון אבולפיה, המתקיים באופרה הישראלית.

בנוסף, עוצב גם פתיח לדף אירוע בפייסבוק.

bottom of page