top of page

האזרח ק'

הצגת תיאטרון עצמאית

עיצוב גלויה וכרזה  להצגה "האזרח ק'" עפ"י המשפט מאת פרנץ קפקא, בבימוי יעל קרמסקי.

 

הכרזה הוצגה בתערוכת כרזות תיאטרון ב"פרס קיפוד הזהב", 2015.

bottom of page