top of page

כאן תורמים להצלת חיים

מדבקה

עיצוב מגוון מדבקות, כרזות ורולאפים עבור "אלפי צ'ריטי", לשימוש על עמדות התרמה אלקטרוניות.

bottom of page